Thứ Hai, tháng 4 01, 2013

Rất tiếc, có thể, Alan sẽ lại đúng

Mới đây ông Alan Phan có "Thơ gửi hiệp hội Bất Động Sản" để hồi đáp 15 câu hỏi (chất vấn?) mà họ đã nêu với ông. Các báo điện tử đã đưa tin này hầu hết sau tóm lược và biên tập bớt "gai".
Cuối thư ông "vẫy cờ hưu chiến" hòng tránh hiệp hội "truy sát" sau lá thư này?
Bởi ông "...đoán là chánh phủ rồi cũng sẽ tung nhiều gói cứu trợ BDS mặc cho sự can gián của nhiều chuyên gia và đa số người dân. So với Quý Vị, tiếng nói của chúng tôi không đủ trọng lượng để chánh phủ lưu tâm".
Những người đã từng được vơ vét, lại sắp được đúng, thì họ sẽ nói nhiều lắm cho cái sự đúng của họ.
Phần mình, tôi rất tiếc để nói rằng có lẽ ông ta lại sẽ đúng về cái điều vừa đoán nói trên.
Tuy nhiên nội dung cốt lõi của "chất vấn" lại không phải là những điều chính yếu muốn nói của "thơ gửi". Bởi không thể bàn về sự giống hay khác nhau của những đại lượng khác thứ nguyên. Đó mới chính là lý do để cuộc tranh cãi nên dừng.
Thể chế dân chủ không giống với thể chế dân chủ dưới sự lãnh đạo; kinh tế thị trường không giống với kinh tế thị trường được định hướng; nền hành chính chuyên nghiệp khác với nền hành chính hồng trước chuyên sau.
Diễn đàn thư CNTT của tôi lại có tiếng kêu thay vì cứu bất động sản "Chính phủ nên bàn đến việc cứu nền khoa học Việt Nam để đất nước thoát nghèo!". Tôi có lời khuyên "chuẩn men" lề phải: hãy từ từ, khẳng định xong quốc giáo thần quyền thì đất nước ta sẽ lại... cất cánh; kiểu Triều Tiên? Rất tiếc!

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

'Để BĐS rơi tự do': TS Alan Phan trả lời chưa thỏa mãn. Đó là ý kiến của nhiều doanh nghiệp (DN) bất động sản, theo báo Tiền Phong.

Tất nhiên là làm sao thỏa mãn được đám đầu cơ chính sách? Ông hỏi gà bà đáp vịt. Làm sao có thể hiểu được nhau? Nghe thằng ỉn Ủn có lẽ sẽ vừa tai hơn!