Thứ Sáu, tháng 11 25, 2016

Quốc Dũng qua thư của Trần Văn Lưu

Lưu gửi HT vài hình ảnh về Ban tôi Quốc Dũng  cùng nhóm Trỗi k4 thăm hầm rượu cần và  cùng nông dân thu hoạch cam tại vườn cam Cao Phong (tỉnh Hòa bình).

Cuộc sống của Bạn tôi thật yêu đời, lạc quan, nghị lực và đầy tình yêu thương bè bạn.
Lưu nhờ HT post lên trang mạng BanTroik4 nhé, cảm ơn bạn

Thứ Tư, tháng 11 02, 2016

Việc tình nghĩa của CCB ĐHBK HN

CCB-ĐHBK Hà Nội Nguyễn Dũng xin chào các thành viên của bantroi.blogspot.com . Hội CCB ĐHBK HN đang thu thập thông tin về CCB-Sinh viên và Liệt sỹ chuẩn bị cho việc in Quyển 2 "Kỷ yếu Cựu chiến binh Đại học Bách khoa Hà Nội". Rất mong được chuyển tin này trên trang Bạn Trỗi cho mọi người biết để tham gia. Xin trân trọng cảm ơn.
Nguyễn Dũng