Thứ Ba, tháng 4 30, 2013

Phê

như con tê tê! :))


1 nhận xét:

Nặc danh nói...

..."AI BẢO CHĂN TRÂU LÀ KHỔ/TÔI CHĂN NGƯỜI CÒN KHỔ HƠN TRÂU!"/TBK4