Thứ Hai, tháng 4 15, 2013

Tin buồn: mẹ anh Cao Sơn Hải mất

Trưởng Ban LL k4, anh VHB, thông báo: mẹ anh Cao Sơn Hải vừa mất.
Lễ viếng và đưa tang tại Nhà Tang lễ BV Bạch Mai, ngày mai Thứ Ba 16/4/2013.
Lễ viếng từ 13h30 tới 15h, truy điệu và đưa tang vào 15h.
Bạn Trỗi k4 viếng vào 14h30.
Xin thông báo để các bạn biết, thăm hỏi, chia buồn và phúng viếng.

6 nhận xét:

Xuân Thủy K4 nói...

Xin Chia buồn với Cao Sơn Hải và Gia đình!Chúc Cụ yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Nặc danh nói...

Xin chia buồn cùng gia đình CSH.
TM

NgoTheVinh nói...

Xin chia buồn cùng anh Cao Sơn Hải và Gia đình.

Dũng Sô nói...

Xin chia buồn cùng Cao Sơn Hải và gia đình.

Nặc danh nói...

Xin chia buồn với bạn Hải và gia đình.

Vũ Hùng

HCQuang nói...

Xin chia buồn cùng Cao Sơn Hải và gia đình.