Thứ Ba, tháng 7 16, 2019

Ảnh Lễ kỷ niệm 50 năm Ra trường Nhập ngũ

Tôi gửi ảnh vào đây, như đã gửi trên các phương tiện khác.
Tình hình chuẩn bị thì các anh biết rồi. Thống kê những con số:
Tổng số: 62 bạn,
Trong đó có 41 bạn K4 (2 C11)
và 21 bạn ngoài K4 chiếm tỉ lệ 1/3
Từ miền Nam ra: 14 K4 (25% tổng) chưa kể K9
Tình hình tóm tắt là vui, thân tình, nhiều thời gian cà phê đàm đạo vì bị "nhốt". Các bà vợ, bạn đi nhiều hơn là một phong cách mới của cuộc gặp.
Xem ảnh luận phong trào nhé. Thú thật là gửi hết lên khỏi chọn ảnh thêm lời bình mệt lắm