Thứ Hai, tháng 4 01, 2013

Nên chuyển vốn đầu cơ từ BĐS sang hạ tầng quốc gia?

Phí bảo trì đường bộ bắt đầu được thu. Và người nộp phí ngỡ ngàng vì tiền phí hóa ra không phải để bảo trì con đường mà người ta dùng nhiều nhất, QL1. Bởi vì nó đã được bán cho nhiều dự án, theo bài từ báo Thanh Niên. Các trạm thu phí BOT sẽ dày đặc trên QL1 mở rộng mà không bị những quy chế thu phí ngân sách trước đây hạn chế. Thật cao mưu móc túi nhân dân. (ảnh từ bài báo đã nêu).
Chắc hiệp hội BĐS chuẩn bị chuyển thành hiệp hội đường giao thông BOT?

2 nhận xét:

TK8 nói...

Theo Định Nghĩa: " BĐS là 1 thằng tên SẢN đang nằm BẤT ĐỘNG", cho nên có 2 thái độ wan đỉm trái chiều nhau.

1. Cứ để nó Chết Lâm Sàng như nó vốn thế.

2. Phải cứu, nó Chết thì mình cũng Chết.

Cháu nói Láo quanh năm, bữa ni ngày "Cá tháng tư" cháu đành nói Thật.

Nặc danh nói...

Ai nói theo "cá tháng tư" - TN hay TK8?
Mẹ, bây giờ lẫn giờ hết cả rồi! Tháng nào cũng là tháng Tư. Thằng nào cũng là cá.

HMK6