Thứ Tư, tháng 4 03, 2013

Giải cứu BĐS lý giải duy nhất: Quyền lợi cá nhân và lợi ích nhóm

Khiếp, bài đăng trên SGTT của ông tiến sĩ toán có cái kết luận "chém đinh chặt sắt". Khổ cái khoa học tự nhiên với khoa học xã hội, nhất là môn liên kết đa ngành quyền-tiền-uy, nó khác nhau lắm. Nó không đơn giản như toán, thầy ợ. Hiếp pháp còn làm được, thử hỏi có gì không? :)
Thời báo Kinh tế VN, qua vneconomy.vn cũng có những nhận xét về không khí tranh luận có phần luốm nhuốm ở sự kiện Alan Phan đối mặt "lợi ích nhóm".
Đọc chơi :)

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

"Chính vì cho rằng có thể ngăn giá bất động sản rơi tự do mà một ngân hàng 158 tuổi, lớn thứ 4 ở Mỹ như Lehman Brothers đã sụp đổ", Thạc sĩ Lê Tấn Lam Anh lấy ví dụ để trình bày quan điểm về việc giải cứu địa ốc.