Chủ Nhật, tháng 11 29, 2020

Mua sách của thầy Chi Phan

Kính các cụ 🤗

Hôm nay, theo sự chắp nối của anh Vu Thang Pham, tôi đã nói chuyện được với Thầy. Cũng vì là thầy gọi điện mãi cho anh Thuan Phan Hoai mà đường dây không thông.
Chuyện thì chắc mọi người đã biết, là thầy Chi Phan đã hoàn thành bản thảo "tự truyện lịch sử" (tôi gọi là thế) về cuộc đời thầy, trong đó có một chương về quãng thời gian ở Trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi.
Sách này xuất bản theo dạng "SRTKL tập 5", như thầy nói. Tức là không phải sách nhắm tới đại chúng, xuất bản như tiểu thuyết văn chương.
Bởi vậy cần phải có số lượng tiêu thụ trước khi in để sản phẩm đến đúng tay người cần theo cách "in đo".
Thầy mong các bạn K4 hưởng ứng giúp thầy xuất bản cuốn tự truyện này mỗi người một bản/100kĐ.
Vậy tôi xin mạn phép được đưa lên trang để các anh em mình đăng ký. Tôi xin lập trang đăng ký mua sách của thầy Chi Phan để mọi người tự vào đăng ký như chúng ta vẫn đăng ký trong các sinh hoạt trước đây. Cố gằng trong mười(?) ngày đầu tháng 12, đến giữa tháng 12 là kết thúc để tổng hợp gửi anh Kiến Quốc K5 người làm phát hành giúp thầy.
Về phần mình, nhà có 2 người,  tôi xin đăng ký 2 quyển.

Thứ Tư, tháng 11 25, 2020

Tin buồn anh Trần Quang Thành đã mất

 Tin buồn (theo tin từ bạn Trỗi Lo Vuthang)

Anh Trần Quang Thành (bạn Trỗi K4) đã mất hồi 7h20 ngày 24/11/2020 (10/10 Canh Tý) 

Lễ viếng từ 7h30 ÷ 9h30 ngày 27/11/2020 tại Nhà tang lễ bv 198. An táng tại quê nhà.

K4 vào viếng và đưa tang bạn hồi 9h00, mong các bạn đến sớm ít phút để tập hợp.