Thứ Ba, tháng 4 23, 2013

Lời nói phải muộn màn

Quan hệ thân hữu ép chết doanh nghiệp
Là lời ông TS LĐ.Doanh qua bài phỏng vấn đăng trên Đất Việt. Sao bây giờ ông mới nói. Chứ đám doanh nghiệp từ hàng chục năm trước người ta đã biết rồi; chúng tôi đã tổng kết "rửa tiền" là năng lực quyết định để một doanh nghiệp phát triển, ít nhất là trong giới IT.
Cái đáng buồn là "quan hệ thân hữu" mấy chục năm qua được xây dựng từ tiền. Thân đấy mà sơ đấy, mà bạc đấy. Rửa tiền mày lo, chùi sạch mày lo, lộ ra mày chết, chết theo cách xứng đáng tao lo cho những thằng khốn như... mày.
Bao giờ thì người ta sẽ nói tới quan hệ thân hữu ép hết người tốt ra khỏi "hệ thống chính trị". Cái đó mới là bản chất của việc ép chết doanh nghiệp. Mà không chỉ doanh nghiệp pháp nhân, cả thể nhân, cả những con người bình thường không "thân hữu".

2 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Một xã hội cứ như vậy sẽ ép cho đến hết các đức tính ra khỏi mỗi tâm hồn, và con người lúc đó trở về thành con thú.

Nặc danh nói...

Mỗi CB-DV mà "nhiễu sự"thì sự biến chất-thoái hóa là tất yếu,và sẽ bị lũng đoạn ,biến dạng...dần dần sẽ "biến chất"!Cái mà ta gọi là Đảng ấy sẽ không còn như "Tôn chỉ,Mục đích..."mà thoái hóa,biến chất!Khôn lường thảm họa do nó tạo ra...!Đến khi đó thì mấy cụ KHỐT mới tặc lưỡi:Tin sư Bố thằng nào!?