Thứ Bảy, tháng 2 27, 2016

Thông báo: Gặp mặt Xuân 2016 phía Bắc tại Hà Nội

Ban LL K4 trường VHQĐ tại HN thông báo:

Tổ chức tập thể Gặp mặt Xuân 2016 vào ngày Thứ Sáu 4/3/2016 
tại nhà hàng Vườn Treo 281 Đội Cấn Hà nội, 
đón tiếp gặp gỡ giao lưu thân mật từ 9h
mở tiệc đầu năm vào 11h 

Mời toàn thể các bạn K4 đến gặp mặt vui vẻ đầu năm.
Nhân dịp này Ban LL K4 trân trọng mời các bạn các khóa có hứng thú đến giao lưu cùng nhau nhân dịp Năm Mới.

Đề nghị các bạn K4 chuẩn bị cho ý kiến về việc 
- có hay không tổ chức gặp mặt toàn quốc vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 (sẽ phối hợp với phía Nam)
- dự kiến tổ chức tại Đồng Hới, Quảng Bình (kết hợp thăm thắng cảnh Phong Nha, Thiên Đường,...) có đề xuất địa điểm khác?

TM Ban LL, Trưởng ban Vũ Hòa Bình

Chủ Nhật, tháng 2 07, 2016

NĂM KHỈ ĐÂY!


Chúc Bạn Trỗi một năm mới an khang - thịnh vượng
Vì câu "còm" của ND mà các chú khỉ phải chuẩn
bị "bộc phá" sẵn sàng "đánh bom liều chết" đáp trả.

Thứ Tư, tháng 2 03, 2016

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P3)

Các tế bào ung thư sống bằng gì. What cancer cells feed on. 

a. Sugar is a cancer-feeder - By cutting off sugar it cuts off one important food supply to the cancer cells. Sugar substitutes like NutraSweet, Equal, Spoonful, etc are made with Aspartame and it is harmful. A better natural substitute would be Manuka honey or molasses but only in very small amounts. Table salt has a chemical added to make it white in colour. Better alternative is Bragg's aminos or sea salt.
a. Đường là chất nuôi dưỡng ung thư - Cắt bỏ đường là cắt đứt một nguồn cung cấp lương thực quan trọng cho các tế bào ung thư. Các chất thay thế đường như NutraSweet, Equal, Spoonful, vv được làm bằng aspartame và đều độc hại. Chất thiên nhiên thay thế đường tốt nhất là mật ong Manuka và mật miá nhưng chỉ với số lượng rất nhỏ. Muối ăn cũng có chất hóa học để làm cho nó có màu trắng. Chất thay thế tốt là amino Bragg và muối biển.

b. Milk causes the body to produce mucus, especially in the gastro-intestinal tract. Cancer feeds on mucus. By cutting off milk and substituting with unsweetened soy milk, cancer cells are being starved.
b. Sữa khiến cơ thể tiết ra niêm dịch, đặc biệt là ở vùng dạ dày và ruột. Tế bào ung thư sống nhờ vào niêm dịch này. Nếu loại bỏ sữa và thay thế bằng sữa đậu nành không đường thì các tế bào ung thư sẽ chết đói.

c. Cancer cells thrive in an acid environment. A meat-based diet is acidic and it is best to eat fish, and a little chicken rather than beef or pork. Meat also contains livestock antibiotics, growth hormones and parasites, which are all harmful, especially to people with cancer.
c. Các tế bào ung thư phát triển mạnh trong môi trường acid. Một chế độ ăn uống dựa trên thịt có tính acid,vì vậy tốt nhất là nên ăn cá và chút ít thịt gà hơn là ăn thịt bò hoặc thịt heo. Thịt cũng chứa kháng sinh dành cho gia súc, hormon tăng trưởng và ký sinh trùng; tất cả đều có hại, đặc biệt là đối với những người bị ung thư.

d. A diet made of 80% fresh vegetables and juice, whole grains, seeds, nuts and a little fruits help put the body into an alkaline environment. About 20% can be from cooked food including beans. Fresh vegetable juices provide live enzymes that are easily absorbed and reach down to cellular levels within 15 minutes to nourish and enhance growth of healthy cells.
To obtain live enzymes for building healthy cells try and drink fresh vegetable juice (most vegetables including bean sprouts) and eat some raw vegetables 2 or 3 times a day. Enzymes are destroyed at temperatures of 104 degrees F (40 degrees C).
d. Một chế độ ăn uống gồm 80% rau tươi và nước trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, hạt giống, các loại hạt và một ít trái cây, sẽ đưa cơ thể vào một môi trường kiềm. Khoảng 20% ​​có thể là thức ăn nấu chín, bao gồm đậu.
Nước rau tươi cung cấp những enzyme sống, được dễ dàng hấp thụ và chuyển tới các tế bào trong vòng 15 phút để nuôi dưỡng và thúc đẩy các tế bào lành mạnh tăng trưởng. Muốn có các enzyme sống để tạo dựng các tế bào lành mạnh, bạn hãy thử uống nước ép rau tươi ( hầu hết đủ loại rau kể cà giá đỗ) và ăn rau sống 2 hoặc 3 lần một ngày. Các enzyme bị hủy diệt ở nhiệt độ 104 độ F (40 độ C). 

e. Avoid coffee, tea, and chocolate, which have high caffeine. Green tea is a better alternative and has cancer-fighting properties. Water - best to drink purified water, or filtered, to avoid known toxins and heavy metals in tap water. Distilled water is acidic, avoid it.
e. Tránh cà phê, trà và sô cô la vì chứa nhiều caffeine. Trà xanh là một lựa chọn tốt hơn và có đặc tính chống ung thư. Về nước - tốt nhất là uống nước tinh khiết, hay nước lọc, để tránh các độc tố và các kim loại nặng có trong nước máy. Nước cất có tính acid, vì vậy đừng nên uống.

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P2)

9. When the body has too much toxic burden from chemotherapy and radiation the immune system is either compromised or destroyed, hence the person can succumb to various kinds of infections and complications.
9. Khi cơ thể có quá nhiều độc hại từ hóa trị liệu và bức xạ, thì hệ thống miễn dịch bị tổn thương hoặc bị phá hủy, vì vậy cơ thể sẽ không thể chống đỡ nổi các loại bệnh nhiễm khuẩn và biến chứng. 

10. Chemotherapy and radiation can cause cancer cells to mutate and become resistant and difficult to destroy. Surgery can also cause cancer cells to spread to other sites.
10. Hóa trị liệu và bức xạ có thể làm các tế bào ung thư đột biến và trở nên đề kháng và khó tiêu diệt. Phẫu thuật cũng có thể làm cho các tế bào ung thư di căn đến các nơi khác trong cơ thể. 

11. An effective way to battle cancer is to starve the cancer cells by not feeding it with the foods it needs to multiply.
11. Một cách hiệu quả để chống lại ung thư là bỏ đói các tế bào ung thư, bằng cách không cung cấp cho chúng những “thức ăn” chúng cần để có thể sinh sôi nảy nở. (xin xem P3).

12. Meat protein is difficult to digest and requires a lot of digestive enzymes. Undigested meat remaining in the intestines become putrified and leads to more toxic buildup.
12. Protein trong thịt khó tiêu hóa và đòi hỏi rất nhiều enzyme tiêu hóa. Thịt không tiêu hóa nằm trong ruột sẽ thối rữa và dẫn đến sự tích tụ nhiều chất độc hơn.

13. Cancer cell walls have a tough protein covering. By refraining from or eating less meat it frees more enzymes to attack the protein walls of cancer cells and allows the body's killer cells to destroy the cancer cells.
13. Thành các tế bào ung thư có lớp bọc protein cứng. Nếu bạn kiềm chế hoặc ăn ít thịt đi, cơ thể sẽ giải tỏa được nhiều enzim hơn để tấn công lớp bọc protein của các tế bào ung thư và giúp các tế bào “sát thủ” của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư này. 

14. Some supplements build up the immune system (IP6, Flor-ssence, Essiac, anti-oxidants, vitamins, minerals, EFAs etc.) to enable the body's own killer cells to destroy cancer cells. Other supplements like vitamin E are known to cause apoptosis, or programmed cell death, the body's normal method of disposing of damaged, unwanted, or unneeded cells.
14. Một số thuốc bổ sung xây dựng hệ thống miễn dịch (ip6, Flor-ssence, Essiac, các chất chống oxy hóa, các vitamin, các khoáng chất, các EFA...) để giúp các tế bào sát thủ của cơ thể tiêu diệt các tế bào ung thư. Các thuốc bổ sung khác như vitamin E được biết là gây ra sư chết chương trình hóa của tế bào [apoptosis] Đây là phương cách bình thường của cơ thể để loại bỏ các tế bào hư hại, không mong muốn, hay không cần thiết.

15. Cancer is a disease of the mind, body, and spirit. A proactive and positive spirit will help the cancer warrior be a survivor.
Anger, unforgiveness and bitterness put the body into a stressful and acidic environment. Learn to have a loving and forgiving spirit. Learn to relax and enjoy life.
15. Ung thư là một căn bệnh về Tâm trí, về Thể xác và Tinh thần. Một tinh thần chủ động và tích cực sẽ giúp bệnh nhân ung thư sống sót.
Giận dữ, chấp nhất và cay nghiệt khiến cơ thể bị căng thẳng và rơi vào môi trường acit. Cần rèn luyện một tinh thần yêu thương và khoan dung. Cẩn tập thư giãn và yêu đời.

16. Cancer cells cannot thrive in an oxygenated environment. Exercising daily, and deep breathing help to get more oxygen down to the cellular level. Oxygen therapy is another means employed to destroy cancer cells.
16. Các tế bào ung thư không thể phát triển mạnh trong một môi trường oxy hóa. Tập thể dục hàng ngày, và hít thở sâu giúp đưa nhiều oxy hơn xuống đến cấp độ tế bào. Oxy liệu pháp là một phương cách khác để tiêu diệt các tế bào ung thư. 

Sự thay đổi cơ bản quan niệm về ung thư của Bệnh viện Johns Hopkins (P1)

Bệnh viện Johns Hopkins là một Bệnh viện - Trường đại học ở Baltimore, Maryland, Hoa Kỳ, là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất trên thế giới, đã thay đổi cơ bản về quan điểm của họ về bệnh ung thư.
Được thành lập bởi John Hopkins, với 17 năm liên tiếp được phân loại ở vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các bệnh viện tốt nhất tại Hoa Kỳ. Sau nhiều năm nói với nhân loại rằng Hóa trị liệu (và xạ trị) là cách duy nhất để điều trị và loại bỏ ung thư, thì nay Bệnh viện Johns Hopkins đã bắt đầu nói với nhân loại rằng có nhiều lựa chọn thay thế khác với hóa trị liệu (và xạ trị): một cách hiệu quả để chống lại ung thư là không nuôi các tế bào ung thư với các chất dinh dưỡng cần thiết cho nó - để nó không phát triển được. 
(Ung thư: bản cập nhật từ John Hopkins)

1. Every person has cancer cells in the body. These cancer cells do not show up in the standard tests until they have multiplied to a few billion. When doctors tell cancer patients that there are no more cancer cells in their bodies after treatment, it just means the tests are unable to detect the cancer cells because they have not reached the detectable size.
1. Mỗi người đều có tế bào ung thư trong cơ thể. Các tế bào ung thư này không hiển thị trong các thử nghiệm tiêu chuẩn cho đến khi chúng nhân bội ra thành vài tỷ. Khi bác sĩ nói với bệnh nhân ung thư là không còn tế bào ung thư trong cơ thể của họ sau khi điều trị, điều này chỉ có nghĩa là các thử nghiệm không phát hiện ra các tế bào ung thư bởi vì chúng không đạt đủ lớn để phát hiện được.

2. Cancer cells occur between 6 to more than 10 times in a person's lifetime.
2. Các tế bào ung thư xuất hiện từ 6 đến hơn 10 lần trong suốt cuộc đời của một người.

3. When the person's immune system is strong the cancer cells will be destroyed and prevented from multiplying and forming tumors.
3. Khi hệ thống miễn dịch của một người mạnh thì các tế bào ung thư sẽ bị hủy diệt và bị ngăn cản không cho nhân bội và hình thành khối u.

4. When a person has cancer it indicates the person has multiple nutritional deficiencies. These could be due to genetic, environmental, food and lifestyle factors.
4. Khi một người mắc bệnh ung thư có nghĩa là người đó bị suy dinh dưỡng đa bội. Đây có thể là do di truyền, môi trường, thực phẩm, môi trường và các yếu tố lối sống. 

5. To overcome the multiple nutritional deficiencies, changing diet and including supplements will strengthen the immune system.
5. Để khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng đa bội, thay đổi chế độ ăn uống, kể cả dùng thêm thuốc bổ sung, sẽ tăng cường hệ thống miễn dịch. 

6. Chemotherapy involves poisoning the rapidly-growing cancer cells and also destroys rapidly-growing healthy cells in the bone marrow, gastro-intestinal tract etc., and can cause organ damage, like liver, kidneys, heart, lungs etc.
6. Hóa học trị liệu đầu độc các tế bào ung thư tăng trưởng nhanh nhưng cũng tiêu hủy luôn cả các tế bào khỏe mạnh tăng trưởng nhanh trong tủy xương, hệ dạ dày-ruột, vv.., và có thể gây tổn thương cho các bộ phận như gan, thận, tim, phổi, vv…

7. Radiation while destroying cancer cells also burns, scars and damages healthy cells, tissues and organs.
7. Trong quá trình tiêu diệt tế bào ung thư, các tia bức xạ (xạ trị) cũng có thể đốt cháy, gây sẹo, làm tổn thương các tế bào lành mạnh, các mô tế bào và các bộ phận trong cơ thể. 

8. Initial treatment with chemotherapy and radiation will often reduce tumor size. However prolonged use of chemotherapy and radiation do not result in more tumor destruction.
8. Lúc khởi thủy, hóa trị liệu và bức xạ thường làm giảm kích thước khối u. Tuy nhiên sử dụng lâu dài, hóa trị liệu và bức xạ sẽ không phá hủy khối u được hơn nữa.