Thứ Ba, tháng 2 05, 2019

Gặp mặt Xuân 2019

Ngày đầu Năm Mới Kỷ Hợi xin chúc các cụ sức khoẻ, an lành, hạnh phúc.

Gặp mặt đầu Xuân của K4 mình, theo quy ước, là Chủ Nhật thứ hai của tháng 2 âm, năm nay nhằm ngày 17/3/2019 (ngày 12/Hai âm). Xin báo để anh em liệu thời gian.