Thứ Tư, tháng 9 28, 2016

Thứ Hai, tháng 9 19, 2016

Tin buồn

Mẹ các anh Trần Chí Nhân, Trần Chí Nghĩa mất.

Lễ viếng tổ chức từ 7h đến 9h ngày 22/9/2016
tại Nhà Tang Lễ QĐ, 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Lễ tang bắt đầu vào 9h cùng ngày.

Bạn Trỗi k4 vào viếng lúc 8h30, xin các bạn đến trước vài phút để tập trung.

Gặp mặt truyền thống năm 2016

Theo thảo luận của BLL hai miền Nam Bắc, năm nay K4 tổ chức gặp mặt truyền thống 15/10 vào hai ngày lệch nhau để may ra có bạn nào Nam ra Bắc vào có thể tham dự chéo cho thêm phần trọng thể.
Vậy phía Nam sẽ tổ chức vào ngày 15/10 (thứ Bẩy).

Phía Bắc sẽ tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống này
vào 12/10, tại Vườn Treo Pacific 281 Đội Cấn, đón khách từ 9h. 
Xin thông báo để các bạn biết và thu xếp tham gia gặp mặt đông đủ.