Thứ Ba, tháng 4 30, 2013

30/4 trong suy tư của Trần Chung Ngọc

VÀI SUY TƯ VỀ NGÀY 30 THÁNG TƯ 
MỘT PHÂN TÍCH DỰA TRÊN SỰ KIỆN và LÔ-GÍC 
Trần Chung Ngọc
...Đối với tôi, sự mất mát trong một giai đoạn đã được đền bù bằng những món ăn tinh thần mà trước đây tôi không bao giờ nghĩ tới. Từ 1975, định cư ở Mỹ, tôi mới có cơ hội và phương tiện để tìm hiểu về Phật Giáo. Tôi cho đó là một hồng phúc của tổ tiên để lại. Ngoài ra, tôi cũng còn có cơ hội để tìm hiểu thực chất về các tôn giáo khác, đặc biệt là về Ki Tô Giáo nói chung, Ca-tô Rô-ma giáo (Roman Catholicism) nói riêng, cũng như về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam mà tôi tin rằng nếu ở lại Việt Nam tôi không thể nào có phương tiện và cơ hội để có được những sự hiểu biết này. Đây là những món ăn tinh thần vô giá đối với tôi...
 Sự đọc của ông TCN chắc chắn hơn ít ra là tôi. Thấy có những hiểu biết sâu hơn, thí dụ về nhân quyền, xin dẫn để ai quan tâm thì sang đó tham khảo.

7 nhận xét:

Nặc danh nói...

tHẰNG NÀY NÓI CHUYỆN ...TRÊN TRỜI!/TBK4

Nặc danh nói...

tôi nghĩ rằng những suy nghĩ và nhận định của tác giả là nghiêm túc và đúng đắn.
MK

Việt nói...

Em cũng nghĩ như bác MK

Dũng Sô nói...

Bạn TB lại không lĩnh hội được ý của tác giả, thật đáng buồn.Đó là một cách nhìn nghiêm túc và đúng đắn như anh MK nhận xét.Có lẽ anh TB quá nhậy cảm với cậu nói:"...." của tác giả .

HữuThành.Nguyễn nói...

Trần Chung Ngọc còn có những bài viết gần đây rất đáng chú ý, xin giới thiệu thêm:
NHÌN LẠI HAI CUỘC CHIẾN Ở VIỆT NAM phần 1, phần 2 chưa ra

TÔI ĐỌC “BÊN THẮNG CUỘC” CỦA HUY ĐỨC

Tôi đọc bài: “50 năm trước..."

Nặc danh nói...

cám ơn HT đã cho đọc mấy đoạn của TCN.
MK.

HữuThành.Nguyễn nói...

Để thêm tin tưởng rằng bạn Trỗi mình có niềm tin đúng đắn mà đối phương một thời có tri thức rồi cũng đồng hành. Hơn thế, mình còn học được ở ông ta những điều mình không có điều kiện tìm biết, tin rằng nền dân chủ Mỹ đáng làm bạn gấp trăm lần so với Đại Hán "ý thức hệ tương đồng".