Thứ Bảy, tháng 4 06, 2013

Mười một (không phải 16) chữ vàng

Mười một chữ vàng là bài của Cao Huy Thuần viết về sự nhượng bộ Quốc xã để cứu vớt hòa bình trước chiến tranh thế giới 2. Thế chiến 2, như đã biết, đã xảy ra như không hề có gì cứu vớt. Bài dài, anh nào muốn khảo cứu thì nên đọc. Tôi chỉ chú ý đoạn cuối:

Cao Huy Thuần trích Herbert Morrison (bộ trưởng):
Tôi tin rằng trong năm 1938 và 1939, ông thực sự cảm thấy Thượng đế đã gửi ông xuống thế giới này để làm hòa bình. Thất bại của ông có thể do hoặc không do tham vọng thống trị thế giới không thể tránh khỏi của Hitler, nhưng không có gì nghi ngờ rằng trong thái độ tinh thần của ông, Chamberlain đã đi lầm đường về việc đó. Từ giai đoạn đầu trong suy nghĩ của ông, ông đã quyết định xem Hitler như một người bình thường và một người bình thường quan trọng. Đến giai đoạn khủng hoảng Munich, tôi có nói nhiều điều trong các diễn văn của tôi hết sức chỉ trích ông thủ tướng nước Đức và kết quả là một trong các ông bộ trưởng quan trọng nhất của Chamberlain đến gặp tôi và nói tôi nên từ chức, bởi vì thủ tướng đã được báo cáo rằng Hitler tức bực vì chuyện này.

Lời bình của Cao Huy Thuần: Chuyện còn dài nhưng xin tạm chấm dứt với câu nói này của ông bộ trưởng nước Anh. Nước Anh của Chamberlain còn có toàn vẹn chủ quyền nữa không khi một ông bộ trưởng được đề nghị bay chức vì đã làm ngứa râu ông thủ tướng nước Đức?

Có gì đó liên hệ với thời nay, trong quan hệ của VN với Đại Hán, kẻ mới nổi muốn phân chia lại thế giới ở thế kỷ 21! Hèn nào, ngẫm chuyện xưa liên hệ tới "16 chữ vàng".

1 nhận xét:

Thắng k5 nói...

Đức quốc xã tuy phát xít nhưng trung thực, rõ ràng. không thể sánh với TQ được vì thằng này mặc quần áo cộng sản nhưng tâm tư tình cảm lại là cha đẻ của phát xít kia.
thằng này nó thù dai nhớ lâu vài ngàn năm là ít.Thâm nho quỷ quyệt nhất thiên hạ.