Thứ Bảy, tháng 9 05, 2020

Tin buồn

 Thông báo của bạn Lê Đức Chương:

   Bố tôi ông Lê Ngọc Anh     Sinh 1927 

Nguyên Đại Tá phó tư lệnh BTL Công Binh đã mất hồi 11h20' ngày 4/9/2020 tức ngày 17/7 âm lịchTại Bệnh viện T Ư Q Đ 108.

    Lễ viếng tại Nhà Tang Lễ QĐ, số 5 Trần Thánh Tông HN từ 9h30 đến 10h45

Lễ truy điệu và đưa tang từ 10h45, sau đó hỏa thiêu tại Đài Hóa thân Hoàn Vũ HN, an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Bạn K4 viếng lúc 10h30.