Thứ Ba, tháng 4 30, 2013

Kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4

Nhóm nhỏ k4, tại 57 Đường Thành, hàn huyên, karaoke chào mừng kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước, và tưởng nhớ những người Bạn Trỗi hy sinh trước ngày Giải phóng. Xem tiếp
( ảnh chụp bằng máy Compac)

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

..."Nhóm nhỏ đón Ngày GPMN,Thống nhất đất nước:V.V.Định và XMinh cố gắng ở Hà Nội đón ngày GPMN với bạn K4 ,vui quá "Qên đường về"!/TBK4

Chúc Linh nói...

Một suy nghĩ tuyệt vời để tưởng nhớ những người đã hy sinh cho sự trường tồn của đất nước. Rất tiếc không tham gia cùng các bạn được. Các bạn đã nghĩ hộ rất nhiều các bạn trường Trỗi khác đã không nghĩ ra rằng phải tụ tập nhau để kỷ niệm ngày này. Hôm nay các con đi chơi cả, hai vợ chồng tôi (với tư cách là hai người lính đã nghỉ hưu)cũng kỷ niệm ngày chiến thắng để tưởng nhớ các đồng đội của mình đã hy sinh, đã ra đi không ngày trở về và chúc mừng ngày toàn thắng của đất nước.