Thứ Năm, tháng 1 02, 2020

Tin buồn: anh Trần Quyết Tâm vừa mất hôm qua

Theo như Cáo Phó của gia đình đăng (kèm đây) thì anh Trần Quyết Tâm, bạn Trỗi K4, vừa mất hồi 16h13' ngày 1/1/2020 tại bệnh viện Sanh Pôn, thọ 68 tuổi.
Lễ viếng anh Quyết Tâm từ 15h15
Lễ truy điệu và đưa tang từ 16h45 ngày 6/1/2020
Tại Nhà Tang Lễ thành phố, 125 phố Phùng Hưng, Hà Nội.
Hoả táng tại Đài Hoá Thân Hoàn Vũ Văn Điển.
------------------------
Bạn Trỗi K4 vào viếng hồi 16h30 và dự lễ truy điệu và đưa tang.
Mong các bạn đến tiễn đưa bạn, xin đến sớm vài phút để tập hợp.