Thứ Ba, tháng 1 29, 2019

Tin buồn

Anh Phạm Vân Hùng đã mất vào 0h40 ngày hôm nay 29/1/2019, tại VQY 108.
Tang lễ sẽ được tổ chức như sau:

Lễ viếng:
tại Nhà Tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội
từ 15h45 đến 17h15 ngày 31/1/2019.

Lễ truy điệu và đưa tang:
tại nhà Tang lễ Phùng Hưng, Hà Nội

Lễ Hóa Thân (hỏa táng) tại Đài Hóa Thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Hà Nội, cùng ngày.