Thứ Hai, tháng 4 15, 2013

Thăm bạn ốm

VHB báo anh ThH k4 mình ốm, rủ đi thăm. Mới biết bệnh đã lâu, ra vô mấy lần rồi. Nói như VHB "cuộc đời như chuỗi mật mã giải tới đâu biết tới đó". Thì ThH đã biết tới cái mã đó rồi, chấp nhận sống chung với lũ, vui vẻ điều trị.
Anh em mình thằng nào, chắc có lẽ, cũng đâu đó một "lũ" sẵn sàng tới. Vậy hãy thu xếp để "quẳng gánh lo đi mà vui sống", nhỉ.

3 nhận xét:

Xuân Thủy K4 nói...

@TQ: Ở đâu thế?Th Hà K4 đội mũ mềm trông như CỤ Hà LĐ!Mà nó ốm sao,cứ úp úp mở mở,nghe muốn tức chết được.Nói thế,gửi lời chúc Hà mau khỏe,tháng 10 gặp tại TP HCM nhé!

HữuThành.Nguyễn nói...

@Tbk4 và anh em: muốn đưa tin bạn nhưng lại sợ vi phạm riêng tư.

Xuân Thủy K4 nói...

Trưa nay mới gọi cho Hữu Thành mới biết bạn "trọng bệnh",nhưng cầu mong cho "chẩn đoán sai",Thanh Hà mau bình phục để Anh Chị trong lớp và bạn bè còn gặp gỡ...