Thứ Ba, tháng 7 24, 2007

Tháo gỡ đường dẫn

Nhận thấy có một số các đường dẫn dẫn tới các trang tin không "mang đậm tính Trỗi", tôi sẽ tháo gỡ chúng ra khỏi Các Địa Chỉ Trỗi.
Hi vọng là các bạn hiểu việc này nhằm làm cho Bạn Trường Trỗi trở nên tốt hơn cho những người bạn Trỗi và không làm phương hại đến các trang tin đó.
Việc bổ sung hoặc tháo gỡ các đường dẫn như thế này sẽ trở thành hoạt động thường xuyên với cùng mục đích.
Trân trọng thông báo,
Hữu Thành

5 nhận xét:

Nặc danh nói...

Hoan nghênh ý kiến của HThành. Động thái này là hết sức cần thiết,nó đảm bảo cho Blog Trỗi bám sát tiêu chí ban đầu.
" Sản phẩm trí tuệ" của anh em ta phải là sản phẩm: chất lượng- "sạch"- có dấu ấn đặc thù( madein TTrỗi).
TM

HữuThành.Nguyễn nói...

"Sạch" hiểu theo nghĩa "thuần Trỗi", không tìm thấy ở đâu. Còn các nội dung có ở đâu đó thì chỉ nên để đường dẫn.

Nặc danh nói...

Một việc làm của Bạn Trỗi - Bán Trời = Bồ Tây - Bồ Ta.

Nặc danh nói...

Hoàn toàn nhất trí với suy nghĩ của Hữu Thành.
Phú Hòa

Nặc danh nói...

Tuổi của chúng ta đã cao , chỉ còn trèo cái núi cuối cùng là cái chết nữa thôi , nên bao dung cho thêm bạn thêm anh em và đúng với nghĩa của Blog.