Thứ Hai, tháng 7 16, 2007

Sinh Ra Trong Khói Lửa lên mạng

Ban Biên tập sách Sinh Ra Trong Khói Lửa mở một trang chuyên đăng tải bài viết trong các tập sách đã xuất bản tại địa chỉ http://bantroi2.blogspot.com. Mời các bạn xem.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Cảm ơn BBT "SINH RA TRONG KHÓI LỬA" về công việc tuyệt vời này!!! Mong rằng BBT không chỉ đăng lại những bài có trong 2 tập đã xuất bản (có lẽ nên ghi thêm xuất xứ tập I II?, trang?), mà cả những bài chưa in nữa, thậm chí cả những bài trong TẬP III :)).

Nặc danh nói...

Thật ra phải cảm ơn Phúc Học k7 ở Đà Nẵng và Quang Vinh k8 ở Hà Nội, những người có ý tưởng và động viên Ban Biên tập thừa thắng xông lên!
Sẽ cố gắng với khẩu hiệu "Uây renmỉn fuwu!!!".
BBT