Thứ Tư, tháng 2 16, 2011

Nhân đọc lại chuyện người xưa

My hôm Tết đi thăm bn bè. Có dp thăm li ph xưa ca mt thi cp sách ti trường, vi nhng bui lang thang v qua mt con ph khá khiêm tn. Hà ni có nhiu con ph nh, con ph này va nh li va ngn, nhưng li nm mt v trí khá trang trng ngay gia th đô, cũng xng vi s nghip ca người mà nó mang tên: Ph Lê Phng Hiu.(Nhấp vào tiêu đề xem tiếp)

 Vn ưa thích lch s, tôi bèn tìm cách tra cu, tìm hiu v danh nhân này, và t đó biết đến mt s tích v mt loi rung gi là “ Thác đao đin” tc là” rung ném dao”.
“Vi
t s giai thoi” có k rng, Lê Phng Hiu làm đến chc Vũ v tướng quân dưới thi Lý Thái t. Năm Mu Thìn (1028), vua Lý Thái T mt, tam vương là Đông Chinh, Dc Thánh, Vũ Đc mưu giết Thái t Pht Mã đ giành ngôi. Lê Phng Hiu cùng các tướng như Dương Bình, Quách Thnh và Lý Huyn Sư có công ln trong vic dp lon. Chính Lê Phng Hiu là người đã chém Vũ Đc Vương chết ngay trong cung thành, phá được âm mưu đo chính, tránh cho vương triu Lý thoát khi cnh ni da xáo tht, anh em tranh dành chém giết ln nhau.
Sau khi phò tá Lý Thái Tông lên ngôi, Lê Ph
ng Hiu được phong chc đô thng thượng tướng quân, tước hu. Trong s nghip ca mình ông còn lp được nhiu công ln, góp phn cng c s bn vng ca vương triu Lý. Nếu như ngày nay, chc ông đã được vinh d nhn Huân chương Sao Vàng. Nhưng ngày đó chưa có l đt huân chương, mà công lao ca qun thn thì không th không xét thưởng, bi vy Lý Thái tông bèn phán cho Lê phng Hiu được quyn tùy chn cách nhn thưởng. Xét thy quyn lc, bc vàng đu là phù du, ông lin nói vi vua:
- Th
n không mun thưởng tước, cũng không dám tham lam công kh, ch xin cho v núi Băng Sơn, ném dao ln đi xa, dao rơi đến ch nào trong đt công thì xin ban cho làm sn nghip. Vua nghe theo. Phng Hiu lên núi, ném dao xa đến hơn mười dm, rơi xung thôn Đa Mi. Vua ly s rung y ban cho, tha thóc thuế cho rung ném dao y.
T
c truyn rng Phng Hiu vn sc khe hơn người. Đng trên núi Băng sơn, con dao trong tay ông ném ra có th bay qua c kinh thành Thăng long, nếu ông ném hết sc thì đt đai nhà vua s là ca ông c. Tuy nhiên là Phng Hiu ch dng li mc đó, ông biết rng nếu tham lam, ném dao quá đà, vic ln c xung núi mà chết là vic không th không din ra. Mà lúc đó thì nm trong quan tài, ôm hàng trăm ngàn mu đt phng được ích gì?
Vì th
c thi mà cơ nghip dòng h nhà ông ngày càng phát trin, con cháu đy đàn và còn truyn đến nhiu đi sau, thm chí có người còn rt ni tiếng, sang c châu Âu sáng to nên c mt ch nghĩa. Điu này thì không chc lm, có th người ta thy tên ông Lê văn Ninh cùng h Lê vi Phng Hiu mà gán cho ông chăng? H h!!!
Cho nên tiên sinh Lý Kh
c Thun mi có li bàn thế này: “Có tài mà đem tài mt lòng giúp vua, y là đng lương đng ca nước nhà. Vua biết thành tâm trng dng người tài, y là đng minh quân. Lê Phng Hiu và hai vua đu triu Lý gp nhau ch cùng lòng vì xã tc. Vua nhân chuyn ném dao mà đt l thưởng công “thác đao đin “(rung ném dao) cho c mt triu đi, bo văn thn võ tướng sao không mt lòng vì vua mà cng hiến được? Thế mi biết ch có người tài mi dùng được người tài, người khoáng đt mi dùng được người có chí ln vy. “
Còn h
u sinh Tt thì bàn thêm rng: Có công thi được thưởng, điu đó xưa nay đã có tin l. Biết đến đ thì là thc thi, đ công đc li cho con cháu, mà tham quá, mt mình chưa đ li kéo bè cánh “ li ích nhóm”, khi ngã ln c thì có mang túi tham vào quan tài được chăng? Mi biết người xưa thc thi hơn người thi nay là thế.
N
ếu mi mê đui bt tham vng, bn d b l hnh phúc ln lao. Không đúng sao? Vy thì hãy nghe câu chuyn dưới đây:
Ngày x
ưa, mt ông vua trong mt cơn hng chí mi bo k sĩ ca mình rng , nếu anh ta phi nga xa được chng nào, nhà vua s tng cho anh ta phn đt đai đó. S vua nut li, k sĩ vi vàng nhy lên lưng nga và phi nhanh như tên bn. Anh ta mun có phn đt đai rng ln. Anh ta phi như điên , luôn tay thúc roi gic nga chy nhanh. Đói khát, mt mi, anh ta vn không dng li ngh ngơi. Anh ta mun được càng nhiu đt đai càng tt.
Khi chinh ph
c được mt vùng đt rng bao la thì cũng là lúc k sĩ kit sc, ngã gc xung. Trong phút giây cui cùng trước khi nhm mt, trong đu anh ta c mang mang câu hi: "Hà c gì mà mình li phi c gng đến kit sc như thế này đ lúc này xuôi tay nhm mt, mình cũng ch cn mt ro đt nh đ nm xung?". ( Đi tá tr lên thì được cp min phí bn mét vuông, dân thường ch cn hai mét, mà phi b tin ra mua. Còn ông k s ơi, ông to hơn nên phi chng năm mét vuông cơ đy)
Câu chuy
n k sĩ cũng ging như hành trình trong cuc sng ca chúng ta. Chúng ta t khoác lên cho mình áp lc làm vic, c gng kiếm tht nhiu tin ca, quyn lc và s ngưỡng m.
Chúng ta th
ơ vi sc khe ca chính mình. Rượu chè bê tha, b bê nhng khong thi gian hiếm hoi bên cnh gia đình yêu quý, không biết đến v đp ca cuc sng hàng ngày xung quanh ta, quên đi nhng s thích mà ta hng đam mê.
Đ
đến mt ngày, khi nhìn li, nhn ra rng chúng ta tht s đâu có cn nhiu đến thế. Nhưng chúng ta cũng không th nào quay li đ nht ly nhng điu quý giá đã b l trong đi.
Tt t
ng hp các câu chuyn đ đc, va đc va gt gù, thy nó hay hay thì đăng lên đây đ anh em đc chơi cho vui, vn tính triết lý ch đ dành cho lp tr, biết mà chiêm nghim. My lão “ngi mâm trên” như ti mình tt hơn c là Khà khà, làm vài ly nh mà phán “Biết ri! kh lm! nói mãi” hè hè!

Không có nhận xét nào: