Thứ Bảy, tháng 2 26, 2011

Ảnh gặp gỡ đầu xuân k4(tiếp theo)


1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Ăn ngon, hiềm một nỗi hơi chật nên không bố trí chụp ảnh chung, điểm danh hơi bị khó.
Các cháu phục vụ tận tụy khi cõng anh Vũ Mạnh Hùng lên tận lầu 2 (gác ba ngoài Bắc) để gặp gỡ anh em.