Thứ Hai, tháng 2 21, 2011

TÌNH YÊU LÀ GÌ ...?

Định nghĩa tình yêu của người lớn

Bác sĩ: Tình yêu là căn bệnh, cần chữa trị bệnh nhân bằng chế độ nằm giường. Nhà Vật lý: Sao lại gọi tình yêu là căn bệnh được khi mà nó tiêu hao năng lượng nhiều như thế. Phải gọi tình yêu là hoạt động.

Nhà Cơ học: Sao lại gọi tình yêu là hoạt động được, khi mà tổ hợp máy chính vẫn đứng yên? Phải gọi tình yêu là nghệ thuật.

Nhà nghiên cứu nghệ thuật: Sao lại gọi tình yêu là nghệ thuật khi mà ai cũng e ngại phô ra cho người khác xem? Phải nói tình yêu là trò gian lận.

Luật gia: Sao gọi tình yêu là trò gian lận khi mà hai phía đều thỏa mãn. Phải nói tình yêu là hợp đồng sản xuất.

Nhà doanh nghiệp: Sao lại gọi tình yêu là hợp đồng sản xuất được khi mà chi phí tốn kém nhiều hơn giá trị sản phẩm cuối cùng. Phải nói tình yêu là khoa học.

Giáo sư: Sao gọi tình yêu là khoa học được khi mà đám sinh viên làm được còn tôi thì không?

3 nhận xét:

HCQuang nói...

"Tình yêu" là một triệu chứng tâm thần, nhưng hiểu theo nghĩa tích cực.

Nặc danh nói...

Yêu là ngu trong lòng một ít...nói như anh Chí "hiểu the nghĩa tích cực"
DS

Tấn Định K9 nói...

"Tình yêu là trường học đào tạo những thằng điên" - Câu này thầy Kiều dạy tôi lúc còn ở Vĩnh Yên.
Tin rằng Thầy đang cười thỏa mãn nơi Miền Cực lạc khi nghe học trò nhắc lại cái định nghĩa kinh điển của mình!