Thứ Bảy, tháng 2 26, 2011

Ảnh gặp gỡ đầu Xuân k4 tại Hà Nội

Hôm nay k4 tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân, bài và tin chắc TQ đưa lên sau, tôi chụp được một số ảnh, vừa chỉnh lý xong gửi lên để mọi người xem, đề nghị bấm vào tiêu đề bài đăng để xem .
Không có nhận xét nào: