Thứ Năm, tháng 2 17, 2011

K4 gặp mặt đầu năm

Ban LL k4 thông báo tổ chức cuộc gặp mặt đầu năm 

vào 10 giờ ngày Thứ Bẩy 26/2/2011
tại Nhà hàng Bia hơi Tiệp Gold Malt 34G Trần Phú, Hà Nội.

Đề nghị các anh em biết tin thông báo cho các bạn khác để cuộc gặp được đông đủ, vui vẻ.
TM Ban LL
Cát Thịnh

Không có nhận xét nào: