Thứ Tư, tháng 10 08, 2008

Về Tập 3 "SInh ra trong khói lửa"

Dự kiến của BLL: nhân dịp kỉ niệm 45 trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi sẽ xuất bản Tập 3 “Sinh ra trong khói lửa”. Dĩ nhiên đây là sản phẩm chung cho tòan trường nên đề nghị mọi thành viên (cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học sinh) hãy lục lại “kho lưu trữ” của mình gửi bài, ảnh tư liệu trực tiếp về cho Ban biên tập hoặc qua email:
Huuthanh.ng@gmail.com
Kienquoc.tr@gmail.com
Các Tổng quản cùng các blogger tuyển chọn lọat bài đã post những tác phẩm tốt chuyển cho Ban biên tập.
Hy vọng với tay nghề ngày càng lên, với tình cảm không phai mờ với mái trường thân yêu, chúng ta sẽ có Tập 3 “Thịt nướng” thật là xuất sắc!

PS: Những ai còn nhu cầu mua Tập 2 làm sách gối đầu giường thì xin mời đăng kí.

Không có nhận xét nào: