Thứ Ba, tháng 10 14, 2008

Nhà truyền thống trường Y Trung

Theo tin của anh Cao gửi về, trường Y Trung sau lễ kỉ niệm 70 năm đã hoàn thiện dần Nhà truyền thống. Trong đó có nhiều thông tin về trường ta. Hôm nay, anh gửi sang hình ảnh 1 góc lưu giữ kỉ niệm có 2 câu thơ của Bác thêu trên tấm lụa đỏ do đoàn đại biểu trường ta sang dự kỉ niệm 70 năm Y Trung tặng bạn. Cạnh đó là những quà lưu niệm của anh em ta trong các đợt về thăm lại Y Trung suốt những năm qua. Còn quả chuông cổ này được thỉnh lên trong ngày lễ 70 năm đấy, thầy Chi Phan của ta cũng tham dự.
Không những vậy, bạn rất tự hào vì trường ta từng tá túc tại Quế Lâm, trên khuôn viên của Y Trung, chính là nguồn đào tạo ra những cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội. Bạn cũng đã có danh sách 12 tướng lĩnh là dân Trỗi và mong rằng có ảnh của các anh (mặc đại lễ) để bổ sung vào trang tư liệu trường Trỗi. Đề nghị Ban Liên lạc các khóa gửi ảnh các tướng lĩnh theo địa chỉ kienquoc.tr@gmail.com.
Đừng quên rằng ảnh này cũng sẽ bổ sung cho bài ở Tập 3. Xin cảm ơn trước!

Thấy anh em ta bàn nhiều về mùa thu với hoa sữa, anh Cao cũng gửi hình ảnh quế hoa nở rộ dưới chân núi Tháp, gần Xuyên Sơn là khu vực của trường Y Trung cũng vào mùa thu.
Xin cảm ơn anh Cao!

Không có nhận xét nào: