Thứ Ba, tháng 10 14, 2008

Tin mới hơn từ Quế Lâm

Chị Lư Mỹ Niệm, đại diện của BLL trường từ Quế Lâm mới gửi thư về, Xin đăng toàn văn!

QUOC than,

Doan cua A HOAI PHUC va 1 doan khac da tham QL va roi QL ngay 12/10. Ca 2 deu da tham duoc truong CDSPQL .

Lai phai lam phien cac ban da tung song va hoc tap tai QL: TRUONG DHSPQT da dong y danh han 1 ngoi nha o cua truong BE de trung bay cac hinh anh, do vat luu niem... cua cac truong DUC TAI HOC HIEU, THIEU SINH QUAN NGUYEN VAN TROI, KHU GIAO DUC HOC SINH MIEN NAM VN... Vay da quyet dinh bat dau vao viec thu thap tai lieu, phan cong cho chi phu trach truong TROI va truong BE. Voi cac noi dung:

- Tai lieu: Truong thanh lap vao thoi gian nao? khi nao sang QL ? khi nao ve nuoc ?

- Ca truong co may khoa? bao nhieu can bo, thay co? hoc sinh ?

- Danh sach cac vi trong ban lanh dao cua cac truong. Hien nay tinh hinh cua ho the nao ?

- Hien nay tinh hinh cua hoc sinh the nao ? co nhung ai co cong voi nha nuoc ? hien con giu chuc quan trong trong cac linh vuc ? ( danh sach kem theo anh ).

- Ai con giu duoc do vat luu niem hoac phuc trang hoi do ? ke ca quan ao, chan man. Do dac trong phong ngu va lop hoc hoi do duoc trang bi nhu the nao ? con nho duoc thi viet thanh tu lieu , neu co do vat co the gui cho hoac chup hinh cho cung duoc .

Khu vuc nay duoc ca mot day nha 2 tang , dang moi kien truc su den thiet ke. Vay neu khg co ai biet duoc tinh hinh hoi do thi lam sao lam cho dung duoc ? tat nhien co gang lam cho dung.

Thang sau thi NIEM phai hoan thanh thu thap tu lieu bang ca 2 thu tieng T+V. Mong QUOC va cac ban co gang giup cho. Nho QUOC bao cao anh BUI VINH biet viec nay, vi viec nay rat quan trong doi voi tinh huu nghi giua nhan dan 2 nuoc T+V va cung la mot su kien lon cua truong DHSPQT noi rieng va cho TP QL noi chung.

My Niem

Không có nhận xét nào: