Thứ Sáu, tháng 10 03, 2008

Giao ban tháng mười

Mời anh em Trỗi và những người có liên quan tới dự cafe giao ban vào sáng Chủ nhật đầu tiên của các tháng:
Thời gian họp: từ (sau) 8g sáng Chủ nhật ngày 05/10/2008.
Địa điểm họp: Cafe "Đôi khi" số 21/3 - Lý Chính Thắng - Q.3 - HCMC.
Nội dung họp: tùy ý thích của mỗi người.
Tài chính: mạnh ai nấy kêu, kêu gì trả nấy.
Trung Liêm, ĐT.0989787868.

Không có nhận xét nào: