Thứ Sáu, tháng 10 17, 2008

THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC THAM DỰ HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 60 NĂM TSQ VIỆT NAM (1948 – 2008)

Ban liên lạc truyền thống các trường TSQVN – TP.HCM tổ chức họp mặt CÁC THẾ HỆ THIẾU SINH QUÂN VIỆT NAM – TP.HCM và vùng phụ cận.

Thời gian: từ 8h00 đến 11h00 Chủ Nhật ngày 26/10/2008

Địa điểm: Hội trường Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 45 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, Tp.HCM

Chương trình: 8h00 – 9h30: đón tiếp, giao lưu, văn nghệ và thủ tục khai mạc.

9h30 – 10h30:

* Báo cáo 60 năm truyền thống TSQ VN
* Các đại biểu phát biểu ý kiến, bao gồm:
+ Đ/c Vũ Mão đại diện TSQVN – Hà Nội
+ Bạn Dương Minh, đại diện của TSQ Nguyễn Văn Trỗi
+ Thượng tướng Phan Trung Kiên

10h30 – 11h00: Văn nghệ của các trường TSQVN

(TSQ NVT đăng ký hát tập thể 2 bài: Tiến bước dưới quân kỳ và Trường ca)

11h00: Ăn trưa

Đối với Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi, để tham dự cuộc họp mặt, BLL đề nghị các Khóa tổ chức như sau:

* Thành phần tham dự: K1 và K2 cử tối thiểu là 2 người, các Khóa từ 3 đến 8 cử tối thiểu là 5 người đến họp mặt.
* Mức đóng góp kinh phí: Các khóa từ K3 đến K8 mỗi khóa 1 triệu đồng. K1 và K2 mỗi khóa 300.000 đồng.

+ Ban tổ chức hoan nghênh những cựu TSQVN có khả năng tài chính có thể đóng góp thêm để hỗ trợ cho việc tổ chức họp mặt được thuận lợi hơn.

* Thời hạn nộp kinh phí: Giao cho Dương Minh tại cuộc họp mặt để nộp cho Ban tổ chức.

Rất mong các khóa và anh chị em Trường Trỗi nhiệt tình tham gia cho tương xứng với vị thế của Trường ta trong cộng đồng TSQVN. Cần rõ thêm chi tiết xin liên hệ với Dương Minh – 0918156666.

TM. BLL Trường TSQ Nguyễn Văn Trỗi
Bùi Vinh

Không có nhận xét nào: