Thứ Ba, tháng 4 08, 2008

Xây dựng ... văn hoá!

Dương Minh

Không có quyền làm chuyện nhớn thì dân làm chuyện nhỏ "... lấn chiếm ... lề đường ... góp phần xây dựng ... văn hóa"!
Luật chơi chung kiểu ta mà!

(chú ý: xem kĩ khẩu hiệu trên tường)

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

A nô, đến đây ngay, có chỗ rồi, nhờ cái lá che đỡ nên mình vẫn đúng nuật!

Nặc danh nói...

Dân thì chỉ làm việc nhỏ, chứ cán bộ ta ngày nay thì khác. Thử phân tích các biểu hiện:
- Làm tốt nhưng báo cáo "không làm đuợc". Đó là lọai người biết khiêm tốn.
- Làm tốt và báo cáo là "làm đuợc". Đó là lọai người thật thà.
- Làm không tốt nhưng nói là "làm tốt". Đó là lọai người dũng cảm.

Nặc danh nói...

Dân Ta tuyền là nói ngược, viết ngược (so với các nước), ví dụ Ta nói "sách của tôi" thì tụi tây, tụi tàu và các nước trong khu vực đều nói "tôi của sách". Như vậy ngữ pháp của người ta thuộc phe đa số, của Ta là thiểu số.
Vậy mới có chuyện:
Xưa kia, dân Ta luôn chấp hành các hướng dẫn trên đường phố (vì đã đọc và hiểu theo ngữ pháp Ta).
Nay Ta "hội nhập" nên dân Ta áp dụng ngữ pháp phe đa số. Cụ thể: ông công chức phường nguệch ngoạc trên tường dòng chữ "cấm không được đái" (tạm không bình luận câu phủ định của phủ định) thì dân Ta hiểu theo ngữ pháp của phe đa số là "đái được không cấm". Thế là dân Ta cứ việc mà ... thực hiện.
Tương tự với các nội dung khác.
HCQuang