Thứ Năm, tháng 4 03, 2008

Lọat phóng sự đi tìm mộ LS Y'Hòa

Mời bạn vào Uttroi để đọc phóng sự của những người trong cuộc về hành trình tìm mộ LS Y'Hòa, bạn của chúng ta!

Không có nhận xét nào: