Thứ Tư, tháng 4 02, 2008

Gặp Hà Huy Dũng k5

Chiều, được VinhNQ thông báo có Hà Huy Dũng k5 trong SG ra, gặp ở Vườn Treo.

Ra đến nơi, thấy có mỗi VTM. Chốc sau VinhNQ đến, chào một lúc hai bàn. Hoá ra Huy Dũng k5 đã được Bùi Thắng k8 đưa đến tự bao giờ. Dồn lại làm 1, chào hỏi làm quen.

VinhNQ cùng Bùi Thắng cùng là dân 108 (nhiều, k4 còn có Th.Bắc, M.Kiên, Đ.Luân, ...). Rồi Bùi Thắng với Huy Dũng k5 cùng cơ quan TTQLB, ngày trước là quân của VT.Huấn. Huy Dũng k5 gọi Tuấn TTXVH đến, thân nhau vì cùng dân 108; gọi KQ, Minh bông đều là k5, nhưng không được. KQ giọng đã méo vì nhậu động thổ nhà DM.Đức suốt từ trưa tới đó; cậu "cử" GM đại diện phó hội. VTM gọi thêm ĐC cho xôm tụ. May cũng vừa tỉnh sau trận nhậu cưới ở Hà Tây, an toàn đến nơi bằng xe ... ôm.

Tóm lại nghe, biết nhau qua mạng bây giờ mới gặp cũng coi như biết rồi. Vì cứ lấy chuyện trong mạng ra nói thì có khác gì biết lâu.

GM có ý ngại đưa lên mạng vụ này anh em xem thấy lại phiền lòng "phè phỡn quá". Nhưng đón tiếp bạn trong Nam ra là lí do chính đáng, ngại gì. Huống chi còn có Bùi Thắng lần đầu đến "treo".

(Hà Huy Dũng k5 biết k4 cũng có Hà Huy Dũng vì đã từng nhận và xem thư bạn gái gửi cho k4 thời ở trường. Lỗi nhà giao nhận, k5 vô can).

2 nhận xét:

LêThanh nói...

Bác GM yên tâm đi. Lý do " tiếp bạn miền Nam" là chính đáng, và "nghiệp vụ fastfood" tốt là ổn rồi. Có j đâu mà ngại.

Nặc danh nói...

Cám ơn LT đã thông cảm. Thực ra nhóm bạn này đã "xấu" rồi, có "xấu" thêm tý nữa cũng chả sao. Nhưng thứ Tư đã "giao ban" thì sợ các bạn lại nghĩ là "lệch múi giờ".
GM.