Thứ Hai, tháng 4 21, 2008

Ai chịu trách nhiệm về bộ mặt Hà Nội?

Các chuyên gia về quy họach kiến trúc có ý kiến mạnh mẽ, khẩn thiết về "Hà Nội mới". Mong rằng những con người còn lương tâm và trách nhiệm nghiêm túc suy nghĩ!
Mời đọc Thanh niên hôm nay!

1 nhận xét:

LêThanh nói...

Kính thưa Trần Tiên Sinh là " không ai chịu trách nhiệm về bộ mặt Hà nội", và " những con người còn lương tâm và trách nhiệm " thì không được đứng vào vị trí được " chịu trách nhiệm về bộ mặt Hà nội".