Thứ Sáu, tháng 4 11, 2008

Tưởng nhớ Lê Minh Tân, nhắc lại những gì ngày này năm ngoái

Mọi chuyện "trong kia" thì tân Trưởng ban đã lo chu đáo. (Ta zuo shi womén fangxin!). Nhưng sắp đến "ngày ấy", tôi lần giở lại những bài viết dịp này năm ngoái qua "Bantroi khoa6" và muốn cùng anh em đọc lại. Xin cùng tưởng nhớ tới LS Lê Minh Tân!

Không có nhận xét nào: