Thứ Hai, tháng 6 06, 2011

"Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh"Đây là câu nói thể hiện truyền thống yêu nước của Phụ nữ Việt Nam đã được kiểm chứng qua các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.
Giặc xâm lược vô cùng tàn ác, đến đàn bà chúng cũng không tha!
(Theo anh Chí lớn: có người giải thích như thế)
Vậy nên: Chị em Phụ nữ Việt Nam quyết phát huy truyền thống chống xâm lược vì Tổ quốc và chính mình!
Hoan hô chị em!

3 nhận xét:

HCQuang nói...

Học sinh Trung học Phổ thông làm văn: giặc đến nhà, (thậm chí cả) đàn bà (nó) cũng đánh.

TQtrung nói...

Hè hè! ông Tk5 đâu rồi? không nhận AK thì có dám cho mụ nhà ra bóp cò không đấy!!! hehe

TK8 nói...

- Đúng vậy, câu này nói lên sự dã man của giặc, khi đã tràn vào làng
thì chúng giết đàn ông, đánh đập đàn bà.

- "Tiên học Lễ, Hậu học Văn" ý nói: mới vô trường thì fải biết chào hỏi, sắp ra trường thì học Văn Chương rùi tốt nghiệp. Toán, Lý, Hóa là các môn tào lao, kcần học.