Thứ Bảy, tháng 10 24, 2009

Về gia đình nghệ sĩ Phan Quang Định

Mời vào VOV NEWS để chia sẻ cùng Phan Hòai Thuận, Phan Hòai Lưu!
Và đây nữa trên báo Đà Nẵng ta gặp lại bà Quán cùng bà Phi (mẹ Phan Thế Châu) và đồng đội!

Không có nhận xét nào: