Thứ Hai, tháng 10 19, 2009

Tin họp mặt 60 năm trường TSQ VN

Mời xem trên QĐND sáng nay!

Không có nhận xét nào: