Chủ Nhật, tháng 5 18, 2008

Ngã 3 Gốc đa

Về lại An Mỹ đợt vừa rồi, không còn thấy gốc đa Hiệu bộ. Dĩ nhiên thông tin này đã có từ lâu nhưng trong trí nhớ ngày ấy có những 2 cây đa. Anh em đã tranh luận.
Nay xin đưa tấm ảnh khai giảng tại Gốc đa Hiệu bộ năm học 1966-67. Đội hình C11 (mới thành lập) đang tiến vào sân, phía sau là 1 gốc đa.

Không có nhận xét nào: