Thứ Năm, tháng 5 08, 2008

Hưởng ứng bài "Bàn về cán bộ" của Uttroi

“GIÁM ĐỐC THỜI NAY

HAY "VIỆC TAO, VIỆC MÀY”

Ăn chơi là việc của tao

Việc suy, việc nghĩ - tao giao cho mày

Tao thời ngồi ký suốt ngày

Thực thi công việc ấy maỳ thay tao

Tao phải hưởng bổng lộc cao

Còn việc khó nhọc , tao giao cho mày

Đi Tầu, đi Nhật, đi Tây,

Mở rộng tầm mắt, việc này của tao

Lên rừng xuống biển gian lao

Đã suy nghĩ kỹ, thôi giao cho mày

Thư ký trẻ đẹp văn hay

Nếu mày có tuyển thì mày cho tao,

Phê bình cán bộ cấp cao

Hôm ấy tao ốm, tao giao cho mày

Lại đây tao bảo câu này,

Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao

Chống tao, tao chẳng làm sao

Nhưng mà như thế buộc tao trị mày

Trời cao, biển rộng, đất dày

Tao đố mày thoát tay này của tao

Trên trời triệu triệu vì sao

Đếm sao hết được tình tao với mày!?

(Bài được lưu truyền đã dăm năm, sợ rằng ít bạn có, nay xin đăng. Hình như tác giả là Nguyễn Lân Cường?)


4 nhận xét:

tranbachai nói...

Tớ xa nhà nên bây giờ mới biết bài này. Hay.

dathb136 nói...

Bài này lâu rồi!Thể loại đồng dao.Theo chuyện xưa thì nó nói mỗi khi trẻ chăn trâu mà hát lên thì vận nước sắp thay đổi?Còn ở ta lưu truyền bài thơ này nói lên một sự thật của cán bộ ngày nay quá kém ,chỉ biết vơ vào thôi.

VNQ nói...

Lời "VÀNG" của Sếp:
Bây giờ ghế ít đít nhiều
Chúng mày hãy nhớ những điều sau đây
* *
*
Ăn chi là việc của tao,
Việc nghĩ, việc viết, thôi giao chúng mày.
Việc tao ngồi ký suốt ngày,
Thực thi công việc, chúng mày thay tao.
Việc tao là hưởng lộc cao,
Công lên việc xuống lại giao chúng mày.
Ví dụ:
Uống rượu là việc của tao
Còn khiêng, bưng rót, thôi giao chúng mày
Nhậu nhẹt là việc của tao
Còn khâu thanh toán, thôi giao chúng mày
Ăn ốc là việc của tao
Còn khâu đổ vỏ, thôi giao chúng mày
Báo cáo thành tích để tao
Còn nhận khuyết điểm lại giao chúng mày

Giao du khắp thể gian này,
Mở rộng tầm mắt, việc này phần tao.
Chèo đèo lội suối gian lao,
Tính toán rất kỹ, thôi giao chúng mày.
* *
*
Lại đây tao bảo cái này,
Tao cấm chúng mày nghĩ chuyện chống tao.
Chống tao, tao chẳng làm sao,
Nhưng mày nghĩ bậy, thì tao trị mày.
Trời cao, biển rộng, đất dày,
Tao đố chúng mày thoát khỏi tay tao.
**
Trên trời muôn vạn vì sao
Đố ai đo được lòng tao với mày.
ST

Nặc danh nói...

... Nhưng rồi sẽ có một ngày
Thế thời thay đổi thì mày biết tao .
...
K6LS .