Thứ Ba, tháng 4 20, 2010

Tháng Tư, mùa con ong đi...

...đi chơi. Tất nhiên là đi chơi.
"Tháng Ba mùa con ong đi lấy mật...". Mùa mật đâu có dài, lấy mật xong, thì tháng Tư đi chơi là đúng rồi.
Giờ thì "ong" thời hiện đại tháng Ba đi chơi Tết, chùa chiền lễ hội (anh Tt bảo thế) chưa nguội đã lại đến quốc lễ vua Hùng và giải phóng miền Nam, nghỉ dài. Câu hỏi thường trực "30/4 này đi đâu". Không dễ trả lời nhé.
Sẵn KVk7 và anh bạn QSVN đang trong Hội An ngày mai ra bằng ô tô, có kèm chương trình tạt ngang tạt ngửa, "con ong chăm chỉ" này chiều nay sẽ bay vào Đà Nẵng để sớm mai bám càng.
Đã đăng ký với HH.Dũng một buổi tối chơi với bạn Trỗi Đà Nẵng. Hi vọng rồi sẽ có chuyến đi ra, gặp gỡ đa thành phần thú vị.

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Tq mà gặp KVk7 nữa thì chắc có nhiều tin trên Blog Trỗi đây!Chúc thượng lộ bình an!Đợi tin các bạn.Sáng nay mới đi với NTrung vô xem mấy rẫy,và tìm chim nhưng không có nên 11g về nhà/TBK4

Nặc danh nói...

Mùa con ong đi lấy mật. Bạn hãy vào U Minh Hạ mũi Cà Mau . ở đó đi thuyền sướng hơn đi ô tô nhiều.
MK