Thứ Năm, tháng 4 29, 2010

Các binh chủng Việt Nam

Không phải mới, nhưng là lần đầu tiên các hình ảnh vũ khí mới xuất hiện trên trang tin chính thức. Mời các bạn xem tại đây.

Không có nhận xét nào: