Thứ Bảy, tháng 4 10, 2010

Công nghệ cao

Hôm nay ĐC sẽ mang cho Ng.Việt ít phụ tùng WC như đã hứa tuần trước. Tôi gửi ĐC mang theo mấy cái ảnh để Ng.V chấm xem nhà nó ở chỗ nào?

Ảnh thứ nhất là bản đồ tỉ lệ 1:50.000 khu vực nhà Ng.Việt, có vết đường ghi lại bởi máy thu GPS mà lần đầu tiên đến đấy tôi đã ghi. Nhờ nó mà hôm ấy khi đi ra tôi không cần Ng.Việt dẫn loằng ngoằng trong xóm.
Ảnh 2 là không ảnh GoogleEarth với tỉ lệ tương tự như bản đồ 1:50.000 để khoanh vùng nghi vấn có "mục tiêu". Nếu trả tiền bản quyền thì mình có thể ghép bản ghi vết đường vào GoogleEarth mọi tỉ lệ. Nhưng mình đâu có thẻ Visa để trả tiền, với lại hình như hơi... xa xỉ cái thú vui này.
Ảnh 3 là không ảnh GoogleEarth tỉ lệ lớn để chấm mục tiêu. Tôi nhận ra những nét cơ bản, đường đi nhưng cái nhà Ng.Việt thì không nhận ra. Ảnh này hoặc cũ quá từ khi nó chưa có cái nhà cũ; hoặc mới quá khi đang có thêm cái nhà mới.

1 nhận xét:

HữuThành.Nguyễn nói...

Cái nhà anh NV cuối cùng lại quên đưa "chỉ điểm" cho ĐC, Tt mang về.