Thứ Bảy, tháng 4 10, 2010

Những người bạn - còn, mất...

Việt Thắng đưa tôi mấy tấm ảnh chụp khi đến thăm các bạn đi bộ đội năm 1972. Những tấm ảnh thật quý. Có những bạn đã hi sinh.
Ai có thể kể hết tên các bạn này? Và nói về họ?
Anh Trọng Dân "điểm danh": (phải sang)
Hàng ngồi: Nguyễn Tiến Thuần, Nguyễn Minh Cương, Chí Dũng, Đinh Quang Việt, Nguyễn Trọng Dân, Doãn Thế Sận, Nghiêm Viết Nhã
Hàng đứng: Lâm, Bá Hùng, Thẩm Mạnh Tiến, Hà Minh, Nguyễn Văn Thống, Lê Minh Thái.
Còn đây là các bạn chụp chung với các bạn còn ở lại học.

Không có nhận xét nào: