Thứ Sáu, tháng 4 02, 2010

Gửi tới mai sau !!!

Điều này thể hiện điều gì? hôm qua ông Nghị bí thư thành uỷ Hà nội cho ngưng CT "gửi tới mai sau" nhưng hôm nay, thằng bé hơn vẫn dám cãi, có Ô che trên đầu nó à!
Mời các bạn tham khảo trên thế giới người ta chôn gì cho mai sau. báo TTVH

3 nhận xét:

N.TV nói...

Chưa nhưng sắp loạn rồi!

HCQuang nói...

Cái ngữ "cụ Nghị" tính "chôn gì cho mai sau" thì chắc là chôn "cái hồng các chuyên" của các quý "cụ", chứ có gì đáng giá đâu mà chôn.
Mà lại bắt con cháu 1 ngàn năm sau mới được mở mả mới hãi chứ.
Bây chừ nhiều kẻ thần kinh có vấn đề.

Nặc danh nói...

ĐỀ NGHỊ :Các Quý Ông và các Quý Bà hãy xem chỗ nào ló trống để em mang cho các Ông các Bà "Của Quý" gửi lại cho 20 nghìn ,hoặc30 nghìn năm sau...để Hậu duệ nó biết rằng ngày xưa cụ...gì của nó mới trốn BV CHÂU QUỲ ra...để lại cho nó di sản mà hôm nay nó thấy mà chẳng hiểu gì sất!