Thứ Hai, tháng 4 26, 2010

Chúc thọ Thầy VỌNG

Nhân sinh nhật thầy 80 tuổi ,Qua trang bạn Trỗi em xin chúc thầy mạnh khỏe
Sống lâu cùng với các thế hệ học sinh của thầy.Chúc thầy luôn hạnh phúc bên
gia đình và những học trò yêu quí của thấy. Nhân đây em làm bài thơ tặng thầy.

" Không thầy đố mày làm nên"
Chúng em ghi tạc không quên bao giờ
Đông.tây.kim cổ.Văn thơ
Nhân loại kính trọng tôn thờ thánh nhân
Thờ người vì nước quên thân
Vì dân hiến trọn tuổi xuân cuộc đời
Là người dân Việt Nam ơi
Nhớ cụ Đồ Chiểu một thời dậy ta
" Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà."

Berlin 25.4 2010 ( Các thầy đã dậy chúng em sống làm người như vậy)

Không có nhận xét nào: