Thứ Hai, tháng 2 15, 2010

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ 2010

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay có nhiều cái mới và lạ :


Mới
: Ngay đầu đường đã có 2 con cọp to chành bành đứng đợi

Và trên suốt dọc đường, đủ các thứ cọp lớn nhỏ, xấu đẹp nằm, đứng lổ nhổn.

Lạ : Không hiểu ở đây thể hiện nền nông nghiệp lúa nước hay hình ảnh triều cường của TP ?1 nhận xét:

Quế Lâm nói...

@Lạ : chắc thể hiện nền nông nghiệp lúa nước rồi , vì nếu là hình ảnh triều cường thì phải có vài người đang dắt xe máy lội nước , hoặc trên đám lúa hay cỏ kia phải có vài bác đang chùi bugi