Thứ Tư, tháng 2 03, 2010

Lời cám ơn

Chúng tôi chân thành cám ơn các bạn khóa 1, khóa 3, khóa 5, khóa 6 và C11 Trường Nguyễn Văn Trỗi đã đến chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa mẹ chúng tôi là Bà Đàm Thị Loan mất ngày 28.1.2010 tại bệnh viện TWQD 108.


Bạn của các bạn
Hoàng Quốc Trinh K1
Hoàng Minh Châu K3
Hoàng Quốc Hùng K5
Hoàng Minh Phượng K6

Không có nhận xét nào: