Thứ Hai, tháng 2 25, 2008

Họp mặt k5 Hà Nội


Đúng giờ tại Bia Hải Xồm Tăng Bạt Hổ, anh em lục tục kéo đến. Được 40 bạn, có "tiểu tướng" Quang Bắc và Cao Kì Sơn (con trai thày Cao Cự An). BLL được nhắc nhở lưu ý tổ chức về thăm lại cội nguồn (Hưng Hóa, Thái Nguyên, Hà Bắc) như k4 và các khóa đã tổ chức.
"Nhà bếp" không quên đặt món chó chặt. Ngon, thơm. Ai uống B hay R tùy khả năng. (Nghe chừng tiến bộ hơn?).
Một buổi gặp mặt đầu xuân vui vẻ.

Không có nhận xét nào: